Геодезически и Кадастрални услуги

Здравейте, ще се радваме да работим заедно.

Кратки срокове - конкурентни цени !!!

- Изработване на Инвестиционни проекти по част "Геодезия"
- Подробни Устройствени Планове (ПУП - ПР)
- Трасиране (отлагане на място) на сгради, имоти и съоръжения
- Заснемане на релеф за проектиране
- Заснемане на обекти за нанасяне в Кадастралната карта /кадастралния план/
- Геодезическо заснемане за Екзекутивна документация
- Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта
- Изготвяне на Схеми на самостоятелни обекти на собственост СОС (етажни схеми)
- Заснемане и трасиране на линейни и площни съоръжения
- Промяна на предназначение на земеделски земи
- Вертикални Планировки
- Изчисляване обеми на изкопно/насипни земни работи
- Измерване на подкранови пътища
- Инженерна геодезия
- ГНСС (GPS) Измервания

Екипът ни е съсътавен от хора с пълна проектантска правоспособност, както и правоспособност за извършване на дейности по Кадастъра.
geodezisti


За контакти:

Адрес: гр. София, кв.Павлово ул.Пирин 5
Кирил Йоцев, тел.: 0889772411
e-mail: geodezisti@abv.bg

Адрес: гр. Перник, кв.Монте Карло бл.229А ап.1
Анелия Йоцева, тел.: 076/604969, GSM: 0888574589
e-mail: pernik_kadastar@abv.bg


Категории: Строителство/Архитектура и проектиране

ФракТайм - уеб дизайн
Полезни връзки
Приятели
Приятели      Условия за ползване
BG-Business.EU - фирмен каталог с безплатна регистрация на фирми и организации.